martes, 24 de marzo de 2015-Curiosity troba nitrògen al sòl de Mart

El rover Curiosity de la NASA ha detectat per primera vegada compostos de nitrogen en la superfície marciana. Este element, essencial per a la vida en la Terra, ha aparegut en forma d'òxid nítric, una font de nitrogen bioquímicament accessible i essencial per a l'habitabilitat del planeta roig.

En l'atmosfera marciana s'havia detectat nitrogen, però per primera vegada el rover Curiosity ha trobat nitrats en la superfície del planeta roig. Ho ha fet tant en mostres de pols superficial com en materials excavats en els sediments de l'antic llac del cràter Gale, per on circula hui el vehicle.

Els investigadors, que pensen que l'òxid nítric també podria trobar-se en el subsòl, suggerixen que estos compostos van poder quedar fixats a causa del xoc tèrmic provocat per un rellamp o un impacte volcànic en l'antic Mart. Açò suposaria que, en el passat, va existir algun tipus de cicle de nitrogen en el planenta roig.

-Monòxid de carboni com a font d'energia

Una altra investigació, també publicada en PNAS, indica que el monòxid de carboni (CO) present en l'atmosfera marciana podria ser una font d'energia per a hipotètiques comunitats microbianes. El treball, liderat pel biòleg de la Universitat de Louisiana (EUA) Gary M. King suggerix que este gas podria servir per a processos metabòlics en condicions semblants a les de certes zones de la Terra, com les del salar de Bonneville, a Utah (EUA)

No hay comentarios:

Publicar un comentario