jueves, 12 de enero de 2017

Manipulen els gens del paràsit de la malària per aconseguir una vacuna

La manipulació genètica ens afirma crear una nova vacuna contra la malària.
Els investigadors han canviat tres gens al paràsit que la provoca aconseguint una població de exemplars més debilitats.

Per a comprovar-ho, el que van fer va ser infectar a mosquits que més tart picaren a una decena de voluntaris. Ningú va desarrollar la enferemetat, però tots van activar el seu sistema inmunitari en contra del patogen.

Però per a vèncer a la malària falta una gran solució: una vacuna que inmunitze a la població exposta. El problema es que el Plasmodium Falciparum, la espècie de protozou que causa la variant més perjudicial de la malaltica, es un insecte difícil de combatre. A pesar del seu tamany microscòpic, es més complex que els virus, tradicionals objectius de les vacunes, o els vacteris. A més, els seu cicle vital complica encara més el disseny d'una vacuna eficaç.

La que més lluny ha aplegat és la RTS,S desarrollada per GSK amb participació d'investigadors espanyols de l'ISGlobal.

No hay comentarios:

Publicar un comentario