miércoles, 11 de enero de 2017El càncer és la segona causa de mort a nivell mundial, però les possibilitats de contreure-ho i morir per la seva causa són molt diferents depenent d'on es visqui. També canvia per països la incidència i la classificació com a causa de mort de cada tipus de càncer.

En 2015 va haver-hi a tot el món 17,5 milions de nous casos de càncer i 8,7 milions de defuncions. Els càncers que més morts van causar van ser pulmó, colorrectal i estómac, segons un estudi que publica JAMA sobre l'evolució del càncer en 195 països des de 1990. A Espanya va haver-hi 303.809 nous casos de càncer en 2015 i 110.491 morts en total, de les quals 44.877 es van deure als tres que més maten al nostre país: pulmó, colorrectal i mama. 


A nivell mundial, el 44% de tots els nous casos de càncer i el 34% de totes les morts per càncer es troben en aquest grup. No obstant això, entre 2005 i 2015 l'augment més marcat en els casos (un 50%) es va donar als països menys desenvolupats (un 36% per a les nacions amb més ingressos en el mateix període). Així mateix, la mortalitat per càncer va augmentar en més de 50 països, la majoria en l'Àfrica subsahariana.


No hay comentarios:

Publicar un comentario