domingo, 19 de febrero de 2012

UNA SOPA DE PEIXOS EXTRANYS.


Les aigües de camp de Creus són les més productives del Mediterrani, però la sobrepesca de certes espècies posa en peril la biodiversitat biològica d´aquesta zona.
L´ estudi afirma que per primera vegada a augmentat la presencia d´especies propies d´aigues calentes.

El canvi climàtic està duent grans consecuències negatives, entre elles l’augment de la temperatura del planeta, que ha sigut d’un grau l’any 2011 respecte la mitja.

Una de les causes del canvi climàtic, entre molts altres, és l’aparició de nous exemplars d’especies en llocs on no s’havien trobat cap, com per exemple “la vella” al Cap de Creus, peix que és propi d’aigües càlides com les de Canaries, i al mateix temps les especies autòctones emigren a altres llocs.

Però aquest fet també té consecuències positives, ja que l’arribada de noves espècies afavorix la pesca, per tant els peiscadors ixen beneficiats.

Noticies relacionades:

- És urgent protegir el mar.

- Una altra peixca es possible.

- La febre del tauró.


Noticia original:


Video:

No hay comentarios:

Publicar un comentario