domingo, 19 de febrero de 2012

La recuperació desprès d’un vessament cerebral depèn de la comunicació entre ambdós hemisferis cerebrals

En el cervell hi ha un un conducte gros format de fibres nervioses que connecta ambdós hemisferis cerebrals, el dret i l’esquerre, anomenat el cos callós.

Un estudi portat a cap per investigadors de l’ Institut Max
Aquest estudi es basà en l’anàlisi de les capacitats motores de pacients que havien sofert un vessament cerebral i el qual els havia afectat a la mobilitat de les mans. Planck per a la
Investigació Neurològica i el departament de Neurologia en l’Hospital Universitari de Colonia, Alemanya ha demostrat que el cos callós és una estructura important que intervé en la recuperació de les capacitats motores de les persones, posteriorment d’un vessament cerebral.

Els pacients que havien sofert el vessament realitzaren certs
moviments amb les mans mentres els científics registraren la seua activitat cerebral mitjançant ressonàncies magnètiques.
Paral•lelament es realitzaren les mateixes proves en persones sanes, amb les quals s’arribà a la conclusió que els pacients afectats pel vessament, feien els moviments més lentament, i amb una major activitat en ambdós hemisferis cerebrals, signe que indicava el dany provocat pel vessament al cos callós, que és el que permeteix un intercanvi ràpid entre els dos hemisferis, i que quan hi ha problemes en la estructura d’aquest, augmenten l’activitat cerebral.

En conclusió, els danys que provoca el vessament cerebral no són sols la mort cel•lular, sinó que a més danyen el conducte connector entre ambdós hemisferis, impedint així la recuperació completa de les capacitats motores inicials.


Notícies relacionades:


Videos:No hay comentarios:

Publicar un comentario