miércoles, 1 de febrero de 2012

El nord-oest peninsular ibèric revela el rastre del supercontinent Pangea


Fa 300 milions d’anys aproximadament va existir un únic continent denominat Pangea. Geolecs de la Universitat de Salamanca i de la Universitat Complutense de Madrid han trobat evidencies directes del xoc entre Gondwana i Laurasia durant els albors de l’acoplament del supercontinent.
Tots els acoplaments de Pangea han sigut repartits per tot el món, on que s’han trobar una qualitat excepcional al nord-oest de la Península Iberica.
Abans de xocar i formar algunes de les grans cadenes muntanyoses, uns dels continent involucrats en la col•lisió es va introduir per baix del altre. Aquest mecanisme anomenat subducció continental, va tindre lloc durant les primeres etapes de la formació de Pangea, desprès de tancar el Oceà Réico.
Tot açò va ocasionar que un marge del continent de Gondwana es fiqués baix de Laurasia, fa aproximadament 370 milions d’anys. I deixa forma una gran deformació en Gondwana que han necessitat uns quants anys per a ser compresa.


Noticies relacionades:


No hay comentarios:

Publicar un comentario