sábado, 25 de febrero de 2012

El fenomen meteorològic de La Niña podria promoure epidèmies de grip

Un nou estudi ha demostrat que l’aparició del fenomen meteorològic La Niña ha alterat les migracions d’aus, que es consideren beneficioses per evitar l’aparició de nous ceps més perillosos de virus de la grip que afecta als humans.

Des de el 1918 fins l’actualitat han hagut nombroses pandèmies de grip, amb un índex de gravetat des de les més mortíferes a les més beneficioses.

L’estudi realitzat per Jeffrey Shaman, de la Universitat se Columbia i Marc Lipsitch, de la Universitat de Harvard analitzà l’activitat meteorològica abans d’ocórrer les pandèmies i s’arribà a la conclusió que totes aquestes foren precedides per temperatures més baixes del normal en la superfície del mar que demostren la relació de l’aparició de nous virus amb el fenomen meteorològic de La Niña.

El fenomen “la Niña” consisteix en la oscil•lació natural de temperatures fredes sobretot en l’equador de l’Oceà pacífic. El Niño (ENSO- oscil•lació del Sud), és doncs el cicle contrari a la Niña, i per tant és una fase més càlida.

Shaman i Lipsitch defenen la hipòtesis de què aquests fenòmens produeixen alteracions en la migració d’aus i que conseqüentment afavoreix l’ intercanvi de gens amb el qual es creen nous virus més infecciosos i perillosos.
A més a més, açó també pot provocar l’ intercanvi
genètic entre diferents virus ocasionant pandèmies, com la de la grip del 2009.Notícies relacionades:


Video:
No hay comentarios:

Publicar un comentario