miércoles, 1 de febrero de 2012

Part del cervell que processa la parla no està on es creía


Durant molt de temps, es pensava que l’àrea de Wernicke, es trobava a la part posterior de la corfa celebral, darrere de la auditiva. Però un estudi científic del Centre Mèdic de la Universitat de Georgetown (Washigton), ha mostrat que l’àrea de Wernicke està tres centímetros més prop de la part frontal del cervell i que aleshores, es troba davant la corfa auditiva, i no tal com es creía.
El professor de neurociències, Josef Rauschecker, principal autor del estudi, va dir: “Los libros de texto deben ser utilizados”. Rauschecker i els seus col•legues per a fer la investigación es van basar en 115 estudis ja fets abans.
Un anàlisi de les imatges celebrals de l’estudi, van demostrar on estava la nova localització de l’àrea Wernicke, aixó afavoreix als pacients que patixen de dany celebral o embolia. “Si un paciente no puede hablar o entender el lenguaje, ahora tenemos una buena pista sobre el lugar en el que el daño se produjo” afirmà Rauschecker.
El descubriment aporta també inquietants interrogants sobre els oritges del llenguaje dels humans i dels primats, ja que la zona celebral dels processament es sitúa a la mateixa zona que la nova área de Wernicke dels humans.
Iain DeWitt, altre dels principals autors de l’estudi i candidat a doctorat del Programa Interdisciplinari de Nerociències de la Universitat de Georgetown, digué que aquest estudi ha confirmat el que altres van dir en els anys 90, quan va ser possible realizar imatges cerebrals al principi d’aquesta década.


Altra notícia relacionada:


No hay comentarios:

Publicar un comentario