domingo, 26 de abril de 2015

Els homes i les dones veiem de manera diferent


Segons un estudi recent , la visió de les dones i els homes canvia.
Les dones son millor diferenciant colors , mentre que els homes tenen una major facilitat
per a percebre els moviments ràpids i les distàncies. Possiblement aquest fet ve determinat per les funcions primitives de cada gènere.

En la major part dels homes el espectre visible, requereix una longitud de ona un poc més llarga que en les dones amb el fi d'experimentar el mateix to.

 A més, atès que les longituds de ona més llargues van associades amb els colors més càlids, per exemple un to taronja pot parèixer més roig per a un home que per a una dona i en l'herba, les dones la diferencien de forma més verda que els homes, que la veuen en un to més grogenc.

El estudi també es va donar compter de que els homes tenen més dificultat en distingir entre  sombres en el centre del espectre de colors: blaus , verds i grocs.

Finalment , també es va poder arribar a la conclusió de que els homes tenen més capacitat en la detecció  d'objectes cambiants en la llunyania. Els resultats donen suport a la hipòtesi de la visió del caçador-recol·lector que sosté que els sexes desenvoluparen distintes habilitats psicològiques per adaptar-se als seus papers prehistòrics.


Notícia original:


Notícies relacionades:
El ull humà pot veure la llum infraroja “invisible”

El ull humà pot veurer millons de colors per el dia però sols en blanc i negre de nit

Vídeo:

No hay comentarios:

Publicar un comentario