viernes, 18 de mayo de 2012

ELS PESTICIDES COMUNS PERJUDIQUEN LES ABELLES Y ELS BORINOT


Un dels causants principals de l’extinció d’algunes espècies, és l’esser humà. Un ejemple és l’escasseça d’abelles i borinots que hi ha a tot el món, i per tant s’està investigant el perquè d’aquest fest.

Dues investigacions dutes a terme a frança i al Regne Unit, mostren que el principal causant es l’utilització de pesticides per part dels agrícolas, en concret els neonicotinoids .
Els franseços estudiaren les abelles, a les quals injectares una especie de xip, per a localitzar-les en tot momento, i les sotmeteren a aquest insecticida . Els resultats obtingut foren que les abelles afectades per el neonicotinids morien abans perque aquest les desorientava i no sabien tornar l’eixam.
Mentrestant, els nord americans centraren el seu experiment en eixams de borinots, als quals sotmeteres a dosis d’aquest mateix insecticida, i al cap de sis setmanes pogueren observar que els eixams sotmesos a aquest producte eren més xicotets i pesaven menys, el que reflectia que hi havien menys abelles i per tant açò tindia conseqüències per als següents anys.
Davant aquests experiements que mostres els perjudicis del insecticida els agrucultors han de pendre mesures com per ejemple, que les dosis utilitzades al cap, no maten els animals i que els agricultors prenguen conciència de l que causen aques insecticides.

Noticies relacionades:
- Els apicultors es rebelen contra l’utilització de un pesticida.

- Vistes (al canvi global) des de Serra Nevada

Noticia  Original :

Video:

No hay comentarios:

Publicar un comentario