jueves, 10 de mayo de 2012

El ``Picudo rojo´´


El `` Picudo rojo´´ és un insecte originari d'Àsia i Polinèsia.
Aquest insecte és molt vistós, ja que el seu color és marró oxidat.
A Espanya, el `` Picudo rojo´´ s'ha detectat a les palmeres, que és un greu problemes per a elles perquè posen les larves a la galeria de la palmera, i quan naixen aquestes larves és menjen la palmera, deixant les fulles centrals grogues i machites, de manera que en poques semanes, la pràctica totalitat de la corona es veu afectada originant la mort de la palmera.

Aquest insecte l'any passat va ser un greu problema per a les palmeres ja que van matar moltíssimes a causa de plagues

Noticia original 

Noticies relacionades:

Aranya roja 

Video:


No hay comentarios:

Publicar un comentario