miércoles, 9 de mayo de 2012

Els embrions de rèptils fòssils més antics


Han trobat fòssils de rèptils aquàtics de 60 milions d'antiguitat més vells que dels que ja es sabia.Els paleontòlegs van demostrar que els mesosauros que poblaven aquest territori retenien els embrions en l'úter durant la major part del desenvolupament embrionari .Van ser trobats a Uruguai i Brasil per un equip de científics francesos, i va ser en Mangrullo, al nord-est d'Uruguai i també a la conca del Paraná, el mateix equip de científics va exhumar 26 espècimens de mesosauros adults associats tots o bé a embrions o individus molt joves i les dates han estat tretes del Centre Nacional francès d'Investigacions Científiques.

NOTICIA ORIGINAL :
LINKS:- http://www.publico.es/ciencias/428296/unos-embriones-de-reptiles-fosiles-de-apenas-280-millones-de-anos
- http://www.asturnatura.com/articulos/fosiles/reptiles.php
VIDEO :

No hay comentarios:

Publicar un comentario