domingo, 13 de mayo de 2012

El mar podria inundar zones urbanitzades de la costa de Biscaia durant el segle XXI Un estudi dut a terme per investigadors del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i del Centre Tecnològic AZTI-Tecnalia ha estimat que a finals de segle les àrees inundables a la costa de Biscaia podrien triplicar les actuals. Els resultats d'aquest treball és fruit de l'anàlisi de les crescudes extremes causades per la combinació de les oscil•lacions de les marees i els canvis en el nivell del mar.
Segons aquest estudi, a finals del segle XXI, el 50% de les àrees que podrien inundar-se corresponen a terrenys urbanitzats, tant residencials com industrials.
Per desenvolupar el model de predicció, els investigadors han considerat dos escenaris climàtics possibles: un amb canvis moderats i un altre més negatiu.
Per a cada un d'ells, l'estudi ha tingut en compte els efectes de la pujada gradual del nivell mitjà del mar per l'escalfament i el desglaç, així com els canvis en les tempestes i el seu impacte en els nivells del mar extrems (efectes de pressió atmosfèrica i vent). Totes dues contribucions han estat obtingudes a partir de simulacions de models numèrics.
Aquesta metodologia ha permès establir els nivells màxims que es preveu assolir al llarg del segle XXI, sota els supòsits dels escenaris considerats, pel que fa a la situació actual.
Aquest estudi dóna una idea de la variabilitat regional del nivell del mar i riscos d'inundació, i per tant proporciona la informació necessària per a la formulació de mesures eficaces d'adaptació als canvis extrems del nivell del mar.

Noticia original 

Noticies relacionades:

-Inundaciones Tan Caudalosas Como el Amazonas Pueden Asolar Partes de Europa en Este Siglo 

-El vertiginoso deshielo del Ártico abre la ruta marítima del noroeste.

Video:

No hay comentarios:

Publicar un comentario