lunes, 21 de mayo de 2012

Carbo vegetal per a evitar emissions de meta en abocadors de basura?

El meta es utilitzat habitualment per a cuinar i per a escalfar-mos, agafa 20 vegades mes la calor atmosfèrica que el diòxid de carboni. On es pot produir molt de meta es en els abocadors de basura sobretot si estan abandonat i son vells.


Evitar les emissions de meta resulta molt car, però estan investigant per a resoldre aquest problema d`una manera mes econòmica i la possible solució es posar una coberta al voltant del abocador i gastar carbó vegetal com a principal ingredient.


Dos mestres de la Universitat de Illinois en Chicago diuen que el biocarbo que es un carbó vegetal que s`opte a partir de la biomassa i ajuda a mantindré el gas al seu lloc, pot capturar el meta i retindré`l durant un temps fins que els bacteris el descompongen, produint diòxid de carboni que no es tant perjudicant per al efecte hivernacle

Noticia original

Noticies relacionades:
- Emissions a l`atmosfera
 - Record de gasos de efecte hivernacle
Les emissions de gasos a l`atmosfera no entenen d crisis

Video:

No hay comentarios:

Publicar un comentario