jueves, 31 de octubre de 2013

Nou descobriment de les cèl·lules mare

Les ferides a la pell poden ser reconstruïdes utilitzant cèl•lules mare. El procediment consisteix en agafar cèl•lules mare adultes de la pell i cultivar-les en un medi on es faja una proliferació de cèl•lules. Les cèl•lules es cultiven durant 3 o 5 dies i desprès s’apliquen damunt les ferides puguen evitar infeccions i pèrdua de líquids. Aquets gran avanç pot acurtar el temps de les cicatrius en un 50%.
Abans als hospitals per poder curar les cremades usaven pell d’altres llocs del cos, però hi ha llocs del cos on no es podien utilitzar altres zones.
 Per eixa mateixa raó aquest descobriment pot ser molt efectiu, ja que al acurtar el temps i si s’han produït cremades en una articulació aquesta normalment una vegada curà la ferida pot tendir a articular menys que de normal, també es podria utilitzar en les zones on en la tècnica que feien abans no podien incertar pell d’altres zones del cos.
Noticia original.

Noticies relacionades


No hay comentarios:

Publicar un comentario