miércoles, 16 de octubre de 2013

QÜESTIÓ DE TEMPS

El gel de l’Àrtic esta desaparegent  a un ritme desmesurat per la problemàtica de l’efecte hivernacle, a més a hores d’ara grans multinacionals volen aprofitar-se d’aquesta situació per extraure petroli.

En el conveni del protocol de kioto és van acordar unes lleis, però molts països no estan aplicant les lleis que es van acordar en aquets conveni, fa unes setmanes el IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change) va donar una dada alarmant, i és que la temperatura global a augmentat un 0’8ºC. Ara aprofitant que s’han perdut tres quartes parts del gel flotant de l’Àrtic grans multinacionals petrolíferes volen extraure petroli que subministraria 3 anys a la terra, entre elles Shell,BP,Repsol, Gazprom y Exxon. La organització Greenpeace contraataca amb aquesta idea, per que hi ha possibilitats de que hagin fuges de les succions i els abocats poden provocar un impacte mediambiental molt greu, a més a més per a ficar les plataformes petrolíferes tenen que desfer el gel amb mànegues d’aigua calenta.
Greenpeace lluita per el àrtic però el passat dia 28 de desembre 28 activistes van ser detinguts per una protesta pacifica en Rússia contra unes d’aquestes accions.        noticia original 
noticia secundaria

No hay comentarios:

Publicar un comentario