martes, 15 de octubre de 2013

Són el coure i el ferro ingredients del Mal d'Alzheimer?

S’ha descobert que el coure i el ferro són responsables de l’Alzheimer , açò es deu a que acumulen al cervell proteïnes nocives per a aquest.

El coure realitza importants funcions al cervell, tanmateix si s’hi acumula pot danyar la barrera hematoencefàlica, acumulant també la proteïna beta-amiloide, cosa que és tòxica. Aquesta proteïna es retira del cervell per una altra anomenada LRP1. Però el coure perjudica la funció de la LRP1, per tant, aquesta no elimina la proteïna beta-amiloide.

Pel que fa al ferro s’ha observat que s’acumula més a l’hipocamp que al tàlam i que s’associa amb el teixit danyat. L’hipocamp és la zona del cervell que es danya abans amb l’Alzheimer i el tàlam és la zona que es danya més tard.

Bé, doncs amb aquest estudi realitzat per dos equips d’investigadors queda demostrat que la presencia excessiva de coure i  ferro provoca danys al cervell i que tenen un efecte negatiu sobre la malaltia de l’Alzheimer.


Notícies relacionades: 

Vídeo: 

No hay comentarios:

Publicar un comentario