domingo, 27 de octubre de 2013

L’ictus als joves.

L’ictus és una malaltia considerada pròpia de la tercera edat, però no obstant aixó en les últimes dècades està afectant també als joves i de mitjana edat. Edats compreses entre els 20 i els 64 anys.
Gràcies a l’últim anàlisi global dels infarts celebrals podem arribar a la conclusió que a mesura que passen els anys aquestos ictus afecten més a persones joves i  avui es un problema que s’ha d’abordar d’una  nova perspectiva.
Encara que la presència de ictus es més palpable als països pobres, també podem apreciar aquest infart en les nacions amb més recursos ja que en aquestos podem trobar-se com a principals factors de risc l’obesitat, la hipertensió o el tabaquisme. L’ictus es la segona causa de mort al món.
Podriem afirmar que un 25%  de les persones que pateixen ictus tenen menys de 65 anys i si no canvien les xifres  adverteixen que en 2030 podria haver uns 12 milions de morts degudes a l'ictus i incomptables problemes de discapacitat i recuperació .
És important seguir realitzant estudis com aquest , precisament per a establir millors mesures de prevenció i nous projectes d'actuació ja que el tercer món es el més afectat i a la mateixa hora el que menys disposa de extratègies de prevenció.

Noticia original.

Noticies relacionades.
-La vida después del ictus.
-El accident cerebrevascular.

Video.


No hay comentarios:

Publicar un comentario