lunes, 28 de octubre de 2013

Una proteïna clau per a la memòria

Un equip d’investigadors, liderat per científics del Regne Unit, han identificat una proteïna clau en l’aprenentatge i  la memòria, una troballa que té gran rellevància per a l’estudi de les malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer.

Els records  s’emmagatzemen en una complexa xarxa de neurones, que han d’activar un mecanisme que els permeta formar noves proteïnes que enfortisquen les connexions entre elles (sinapsi).
La proteïna en qüestió és la cridada "receptor muscarínic M3, d’àmplia extensió en el sistema central, i present en l’àrea del cervell en què s’emmagatzemen els records.

En un estudi realitzat, els investigadors van analitzar una varietat de ratolí el qual el receptor M3 no pot ser fosforilat, és dir, que la proteïna no pot ser activada o desactivada per l’addició d’un fosfat per mitjà del procés de fosforilació. Alguns d’aquestos ratolins es van sotmetre a un tractament de coneixement per por, comparant-se el seu comportament amb el de ratolins normals.

Després de les proves, els científics van descobrir qeu l’aprenentatge i la memòria depenien en gran manera dels receptors M3 i del seu estat de fosforilació, i que perquè es realitze la retenció de nous records, el receptor muscarínic M3 ha d’activar-se patint un canvi molt específic durant la formació d’un record, i si aquest canvi no es produeix, els records no són emmagatzemats.


Aquesta investigació pot ser una gran aportació per als científics per avançar en l’estudi de malalties neurogeneratives i aconseguir finalment una cura o la creació de nous fàrmacs contra aquestes malalties.

No hay comentarios:

Publicar un comentario