miércoles, 27 de abril de 2011

L'estudi del llevat revela dianes moleculars per tractar l'esclerosi lateral amiotròficaInvestigadors estaunidenses han examinat en el fong del llevat la biologia del gen FUS, lligat a la escleorosis lateral amiotròfica i han descobert que els defectes en l'ARN podrien ajudar al desenvolupament del gen a la malaltia humana.
Les proteïnes s'uneixen per formar grumolls insolubles en el cervell i la medul espinal també.FUS i TDP-43 són proteïnes que s'uneixen a l'RNA d'aquesta forma són similars al tipus de secció que permet a algunes proteïnes formar prions en els fongs de la llevat.

El FUS es troba normalment en les cèl lules humanes i algunes de les seves mutuaciones s'associen amb la ELA.Según els investigadors en l'anàlisi del FUS, els grànuls d'estrès podrien salvar la toxicitat ENB les cèl lules de levadura.Aquests grànuls segresten l'ARN durant moments d'estrès de la cel-lula, com un augment de la temperatura, exposició a tòxics o lesions, per utilitzar-lo després que passi l'estrès ja que les cèl lules necessiten reservar energia ja que l'ARN s'utilitza en la traducció del codi.

Els estudis condueixen a noves teràpies en casos d'ELA basats en el processament de l'ARN i suggereixen que s'ha de ser cauts a l'hora d'assumir que TDP-43 i FUS contribueixen ambdós al ELA de la mateixa forma. L'anàlisi d'idees sobre la patogènesi i tractament és més ràpid en el coneixement de la malaltia.
Video


noticia original

noticies relacionades

No hay comentarios:

Publicar un comentario