domingo, 10 de abril de 2011

10 anys en desmantellar els reactors de Fukushima


Segons l'empresa Toshiba es tardaran 10 anys en desmantellar els reactors nuclears de la central de Fukushima , ja que s'han d'extraure les barres de combustible dels atuells de contenció , així com les barres de combustible utilitzades a les piscines d'emmagatzematge dels quatre reactors danyats entre altres coses.

No es sap quan començarà , ja que encara no està estabilitzada del tot la situació i es continua emetent radiació , però ja s'ha s'està construint una barrera d'acer i sediments pròxima a la central per a que no es mescle l'aigua que estan alliberant tot i que la radiació està arribant a l'aigua de les aixetes de les cases japoneses .

També s'ha detectat radiació a les verdures i el peix, per tant estan prenent-se mesures com prohibir l'exportació i altres per a controlar la situació el millor possible.Video

No hay comentarios:

Publicar un comentario