jueves, 28 de abril de 2011

FALTA DE SON APAGA NEURONES


Romandre despert massa temps provoca errors d’atenció,baix rendiment i un deteriorament de la capacitat de raonament,però els processos neuronals que provoquen aquests fenòmens no es coneixen fins ara.
Quan una persona passa moltes hores sense dormir , algunes parts del seu cervell es queden paralitzades “dormides” i açò explica el deteriorament de les funcions cognitives que provoca aquest fet.
A Estats Units es va demostrar mitjançant experiments amb rates i les neurones “s’apagaven” durant un temps mentre l’animal tenia falta de son.
La son es considera un estat general de l’àrea cortical del cervell essencialment diferent a l’estat de vigília.
Un grup liderat per un investigador Giulio Tononi va observar episodis de “son local” en rates que foren forçades a romandre despertes durant llargs períodes de temps.
Duran aquests periodes algunes neurones coticals romanen actives,mentre altres estaven com “apagades”,encara que els animals i els electroencefalogrames mostraven que els animals estaven desperts.Quan més hores passen sense dormir,més neurones es desactiven.
Però les rates encara que estan despertes hi ha un deteriorament del rendiment cognitiu i s’observa la son local en algunes arees del cervell i aquesta situació empitjora amb el temps de falta de son.


Pàgines relacionades:No hay comentarios:

Publicar un comentario