martes, 28 de mayo de 2013

Persones amb ictus milloren després de rebre cèl · lules mare.

Persones amb ictus milloren després de rebre cèl · lules mare

Dos assajos amb cèl · lules mare humanes són les últimes mostres del potencial terapèutic d'aquest material biològic. El primer, és un treball petit, en nou pacients i simple: la injecció de cèl · lules mare ha permès que en cinc casos dels afectats hagen recuperat algunes capacitats perdudes.
El segon és més complex: s'han fet servir rates amb lesió medul · lar i s'han injectat cèl · lules mare humanes amb les quals milloren símptomes com a rigidesa muscular i la coordinació motora.
Son dos treballs preliminars. Els autors del primer, no descarten que el fet de participar en un assaig haja sigut la causa de la millora, i no descarten que s’haja produit l’efecte placebo. Però aquan es tracta de pacients amb ictus antics fan que apunten que la injecció de cèl · lules mare puga ser la causa.
En el treball amb rates no hi ha l’efecte placebo possible. Però lles cèl · lules mare s'han implantat bé a la medul · la creant connexions amb les neurones sanes. Un treball en aquesta direcció va ser iniciat però no acabat. En aquell estudi es va arribar a superar la fase de rates i es va quedar sense fer la de micos.

En ambdós casos es van usar cèl · lules mare fetals, que tenen més recent la capacitat de diferenciació que les adultes. De fet, les embrionàries i les reprogramades adultes estan molt menys investigades. Les embrionàries pels objeccions ètiques al seu ús, i les reprogramades perquè són més recents, i aquest tipus de treball porten anys de desenvolupament.
VIDEO:

ENLLAÇ:


IMATGE:

Google

ALTRES:

No hay comentarios:

Publicar un comentario