sábado, 25 de mayo de 2013

El problema de la deficiéncia visual

-Els països formants de la OMS, han fet un estudi en el que es representa que unes 285 millons de persones sofreixen alguna alteració en la capacitat visual i de les quals 39 millions sofreixen la descapacitat visual de la cegera, per aixo, han fet un pla per el que es pretén reduir en un 29% la ceguera i les altres alteracions de la vista;Axo ha dit el portaveu de la OMS,Fadela Chaib.


-Els experts ens asseguren que el 80% de les deficiencies visuals que hi ha son bastant evitables.Entre els errors mes comuns en la vista encontrem les catarates que representen un 33% i els errors en la refraccio no corregida, que represente un 42%, a pesar de que existeixen operacions i altres formes de solucionar aquest problema,el que sa dit es que cada país millori l'accés de les persones afectades als serveis de rehabilitació i tingui programes de control de les malalties oculars com part dels seus sistemes de salut. El que se vol es reduir aquestes deficiencies visuals Per aconseguir-ho, els països van acordar recol • lectar dades que els permetin entendre la magnitud del problema, les seves causes i les tendències, i també prendre les millors decisions en l'assignació de recursos financers i humans.l'OMS considera que si s'avança en el control d'aquestes malalties es podria reduir considerablement la seva incidència entre els majors de 50 anys, categoria d'edat que-segons les projeccions actuals-concentrarà el 84% de casos per a l'any 2019.

-Les dades més recents comunicats a l'OMS indiquen que el 82% de persones cegues i el 65% amb ceguesa moderada o greu estan per sobre de la cinquantena.D'altra banda, el pla de l'OMS insta els països a abordar els factors provats de risc de la ceguesa, com cert tipus de diabetis, el tabaquisme, els naixements prematurs, la rubèola i la deficiència de vitamina A.


altres noticies:

Videos:
No hay comentarios:

Publicar un comentario