miércoles, 23 de noviembre de 2016

Sequeres i pluja torrencials van originar el jaciment de Somosaguas.


L'acumulació de fòssils que observem avui en el jaciment es va produir a partir de successius fluxos de de rubios, corrents de sediments en massa de gran energia que viatgen vessant a baix i, que poden estar produïdes per diferents causes com a pluges torrencials, desglaç o trencament de preses. Aquests jaciments no són freqüents en el registre fòssil”, .


“Després d'un estudi exhaustiu de la literatura que hi ha publicada solament hem trobat cinc jaciments del Cenozoico en aquest tipus de mitjà sedimentari i solament dos. L'estudi dels fòssils recollits entre 1998 i 2014 apunta al fet que, després de la mort dels animals com a conseqüència de l'escassetat de precipitacions, els cadàvers van quedar exposats un temps prou llarg com perquè els teixits tous desapareguessin per complet i els ossos es desplacen de les seves articulacions.Aquestes restes òssies van sofrir fragmentació, abrasió –probablement per calcigament– i meteorització, en quedar exposats als rajos solars i als canvis d'humitat i temperatura.La següent etapa va estar marcada per les pluges. “Durant períodes de tempestes esporàdiques es van produir pluges torrencials.

LINK: http://www.agenciasinc.es/Noticias/Sequias-y-lluvia-torrenciales-originaron-el-yacimiento-de-Somosaguas

u

No hay comentarios:

Publicar un comentario