martes, 18 de marzo de 2014

Sorprenent control artificial elèctric de cèl • lules per organitzar el seu treball en equip


L'equip de Daniel Cohen i Michel Maharbiz , de la Universitat de Califòrnia a Berkeley    , Estats Units ,  han comprovat que aplicant una corrent elèctric de uns 5 volts en un recinte de 1 centímetre , poden estimular les cèl • lules a migrar seguint el camp elèctric , cap al lloc desitjat i de la manera que es vuiga fer ;  fent que  s ‘agrupen  totes a la dreta o a l'esquerra i que giren al mateix temps

Aques estudi ens permet arribar a la conclusió de governar el moviment d'una massa de cèl • lules será posible i  útil com a ferramenta científica en l'enginyeria de tot tipus de teixits per exemple per a regenerar ferides ràpidament . .

Anteriorment s'havia demostrat que la galvanotaxis   era certa per poder moure cèl • lules individuals , únicament una i ara els mateixos efectes que patia individual o fan el grup de cèl • lules afectades per la galvanotaxis .

El més fort i important d'aquesta investigación es que  han  trobat la primera utilitat d'utilitzar els camps de corrent electrònica continus per guiar , orientar, controlar … la migració de les capes de les cel • les epitelials

Notícia original :

Notícia relacionada :

Video :

No hay comentarios:

Publicar un comentario