martes, 11 de marzo de 2014

La biodiversitat del riu Xúquer esta amenaçada.

Científics de València han analitzat les aigües i els peixos de punts del riu Xúquer i han detectat la presència de pesticides que podrien afectar al metabolisme dels peixos.La biodiversitat del riu Xúquer pot vores afectada per la presència d'aquests pesticides i per altres factors.

Es vàren analitzar cinc punts concrets del curs fluvial del Xúquer: Huelamo, Cuenca ciudad, el Paraje de Cuasiermas, Jalance i Antella.
Les mostres posteriorment vàren ser investigades i es va descobrir la presència d'una concentració alta de pesticides i a més alguns components prohibits per l'Unió Europea.
En alguns peixos es trobaren els compostos azinfosetil, clorpirifós, etión, diazinon i dimetoato, sobretot en major concentració en les truites i les anguiles europees, especie en extició a nivell internacional, i per lo tant mereix majors investigacions.

A partir de la conclusió, els científics adverteixen la falta de més investigacions per protegir els ecosistemes acuàtics i prioritzarse el control de pesticides.

Noticia original 
Noticies relacionades:

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/15/actualidad/1384527212_182242.html

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/12/actualidad/1384267061_534917.html

Video:


)

No hay comentarios:

Publicar un comentario