domingo, 2 de marzo de 2014

Els pesticides i l'estrès ambiental amenacen la biodiversitat del riu Xúquer

Un estudi desenvolupat per científics de la UPV i UV han afirmat que la presència de pesticides amb altres factors, poden produir efectes severes sobre la biodiversitat del Xúquer.
Per a arribar a aquesta conclusió van analitzar cinc punts concrets del curs fluvial del Xúquer mitjançant la captura de peixos diferents i mostres d’aigua.

Gràcies  a aquestes mostres es va avaluar la presència de pesticides i fins i tot de components prohibits per la UE.

En els peixos, la concentració variava segons l'espècie ; on més van trobar va ser a la truita comuna i en l'anguila europea , espècie en perill crític d'extinció.
Els cientifics anuncien la necessitat de investigacions per protegir aquests ecostistemes aquàtics amb ajuda de les reduccions de pesticides.
Una altra de les mesures que cal prendre és la conservació i expansió dels boscos de ribera , i un augment significatiu dels cabals ecològics a escala regional .
Els boscos de ribera actuen com un filtre que redueixen la quantitat de pesticides que arriben a l'aigua.
A més, els cabals ecològics gairebé nuls en els trams finals dels nostres rius, com el Serpis , perjudiquen ecológicament.
Notícia original
Noticies relacionades:
Un buit legal permet evitar multes a les pizarreras que assequen rius
La UE prohíbe el pesticida ‘fipronil’ por entrañar riesgo para las abejas

No hay comentarios:

Publicar un comentario