jueves, 8 de diciembre de 2016

Les ciutats espanyoles s'asfixien


La boina de contaminación de Madrid, durante el brote de polución que vivió la capital a principios del mes de noviembre.

30.000 persones moren en Espanya i 40.000 en Europa per culpa del soroll i de l’embus que creen els coxes. Hi ha massa coxes que circulen per les ciutats españoles.
Clemence Cavoli explica que cada vegada els cotxes van a pijor,negativament com per exemple: congestió, sedentarisme, soroll i pol·lució. I també apart de eixos exemples son els òxids de nitrogen, grup de gasos dels quals formen part l'òxid nítric (NO) i diòxid de nitrogen (NO2). Se'ls denomina NOx, i la seva alta concentració va provocar l'episodi de contaminació que va passar a Madrid aquesta setmana.La solució a aquest problema es reduïr el número de vehicle per a que cada vegada hi hagi cada vegada menys i que asquest problema no vaja a pijor ja que poden haver catastrofes.
I una altra alternativa es no anar cada u amb un propi coxe,es a dir anar en transports públics,bicicletes,coches elèctrics… Per tant no contaminariem pràcticament res i no tindriem problemes de contaminació. (transporte público, bicicleta, coches eléctricos...).


No hay comentarios:

Publicar un comentario