martes, 24 de enero de 2012

LA POBRESA CONDUEIX A LA DISCAPACITAT I LA DISCAPACITAT A LA POBRESA.

Un estudi realitzat per l’Organització Mundial de la Salut i el Banc Mundial, i l’altre, financiat per l’obra social de La Caixa demostren que la pobresa fa que augmente el risc a patir una discapacitat i viceversa.

Aquest fet és degut a que aquelles persones que tenen unes condicions de vida i treball males tenen més risc de patir una discapacitat . L’estudi ens mostra que aquells que tenen una renta baixa tenen fins a quatre vegades més risc de patir una discapacitat que aquelles que gaudeixen d’una bona vida econòmica.

Els traumes, les malalties, fan que aparega una discapacitat, d’ahi, la importància d’un adecuat tractament, que moltes vegades no es l’adequat en les families més pobres. Açò deriva en la importància de una sanitat pública.

Respecte als contractes de treball, són inferiors en gent discapacitada que en no dicapacitada. El fracàs escolar en xiquets discapacitats en major si prové d’una familia pobra que no amb una bona economia, ja que tenen més mitjos per a alcançar les necessitats del seu fill.

Açò ens permet arribar a la conclusió que la pobreza no permet arribar a una bona condició de vida que pare la discapacitat i la discapacitat ens pot dur a la pobresa.

Noticies relacionades:


Video:

No hay comentarios:

Publicar un comentario