viernes, 20 de abril de 2012

EL CRIBAT REDUEIX LES MORTS PER CÀNCER DE PIT UN 31%.


Davat qualsevol malaltia, una de les mesures més importants és la detecció precoç. Han hagut molts avanços tècnics al llarg dels anys que permeten detectar a priori qualsevol malaltia.

En el cas del càncer de pit, les dones és sotmeten a unes revisions periòdiques a partir dels 45 anys que permeten observar si presenten algun tipus de tumor, és el que s’anomena la prova del cribat .

M’algrat els efectes secundaris que produeixen les mamografies, aquesta es aconsejable fer-la, degut a que els efectes adversos no son tan perjudicials com la possibilitat de tenir un tumor.

És creu convenient realitzar proves més sofisticades, la resonància magnètica  i per tant més cares, a quelles dones amb major risc de tenir càncer de pit. Aquest grup de dones són les que tenen antecedents de càncer.

Però no sols es important una detecció precoç, sinó, una vegada detectat el tumor, oferir-li al pacient el tractament més adequat per a ell.

Noticies relacionades:

- El 70% dels càncers d’ovari es diagnostiquen tard.
- Analitzar excrements és tan eficaç com la colonoscòpia per a detectar càncers.
- La falta d’especialistes retarda el tractament del càncer d’ovari.


Noticia  Original :

Video:


No hay comentarios:

Publicar un comentario