domingo, 29 de abril de 2012

EL CÀNCER DE PRÒSTATAEl càncer de pròstata si està en les primeres fases de desenvolupament s'hi pot curar quasi sempre, pel simple fet de que si poden aplicar específics tractaments per a cada individu. I açò s'hi pot fer, perquè els seus símptomes sols es presenten quan el càncer ja està bastant avançat, molts estudis hi diuen que els homens majors de 50 anys s'han de fer un estudi per veure si presenten aquest càncer, anant-hi al uròlogo.

L'estudi es fa per mitjà de una extracció de sang, la qual hi medeix els nivells d'antígens per veure  si hi ha o no càncer de pròstata.
Si alhora de fer l'anàlis hi ha presència de principis de tumor, s'hi fa un examen rectal per a comprovar-ho amb seguretat i amb més detall.
Aquest prova la fa un especilista el qual ho toca per veure s'hi hi ha alguna malformació o alguna cosa estranya, (ho fa possant el dit pel recte).
També s'hi pot fer una biopsia, en la qual es comprovarà si hi ha algun tumor o si hi ha càncer en quina etapa està; segons cada individu li aplicaran uns metodes o uns altres especifics.


Un altre tractament que s'hi pot efectuar quan el càncer està desnvolupat en les primeres fases és la braquiterapia prostàtica. Amb aquesta tècnica se sap  que disminueix els efectes que hi puga tenir el càncer de pròstata, com poden ser la impotencia sexual o la incontinencia urinaria.
Amb aquesta tècnica el pacient hi podrà viure millor que amb les altres tècniques.

Noticia original

Noticies relacionades
Càncer de pròstata
La lluïta contra el càncer

Videos

               

No hay comentarios:

Publicar un comentario