viernes, 25 de marzo de 2016

-Rècord a la capa d'ozó-

El forat d'ozó ha tornat a batre marques en aquesta temporada antàrtica.El protocol internacional de Montreal Signat el 1987 està funcionant Bé, la Prohibició dels CFC (clorofluorocarbonis) I ALTRES gasos que destrueixen l'Ozó ha Donat pas a Altres Compostos innocus per a l'atmosfera il 'Organització Meteorològica Mundial de Nacions Unides preveu que l'Ozó és Anira Recuperant l'Llarg dels propers Gastronomia 10 anys.


El rècord be degut a: les oscil·lacions climàtiques anuals, que durant aquesta temporada austral s'han caracteritzat per unes temperatures extraordinàriament baixes a l'estratosfera.
El fred a les capes altes, unit a l'augment de la radiació solar, han generat unes condicions òptimes per a la destrucció química de l'ozó.

El segon factor són, els CFC són catalitzadors de la destrucció de l'ozó, i la seva persistència en les capes altes fa que encara estiguem veient els efectes del que emetem fa dècades. Aquest factor sí que es deu a l'activitat humana, però en aquest cas, només cal felicitar-se per les accions que han pres els governs. És només que cal tenir una mica de paciència: altres deu anys més de paciència, segons els experts.Video:

No hay comentarios:

Publicar un comentario