martes, 8 de marzo de 2016

Fenomen del "Niño"

El “Niño” és un patró climàtic que descriu l'escalfament inusual d'aigües superficials en el Pacífic equatorial i que acostuma ocórrer cada 3-7 anys, però que no es poden predir de forma precisa. La seua manifestació més evident és el desplaçament d'aigües calentes des del marge Occidental a l'Est del Pacífic. L'impacte d'aquest fenomen afecta als patrons meteorològics locals, pesqueres, esdeveniments extrems i al clima mundial en el seu conjunt.

En l’ultimes tres dècades, i coincidint amb els tres esdeveniments del “Niño” més significatius (1990-1991, 1997-1998 i 2010), noves variants de patògens van aparèixer en el marge oriental del Pacífic. Una d'elles va causar un brot devastador de còlera, mentre que les altres van produir malalties relacionades amb el consum de marisc.

Existeixen evidències que vinculen els brots d'infeccions del còlera,en la costa oest de centre i Sud-amèrica, amb esdeveniments del “Niño”. Així, El “Niño” pot representar un mecanisme de transport biològic que permeta l'arribada d'organismes marins d'àrees distants.

En un recent article, apunten indicis que El “Niño” pot jugar un paper important en el transport d'aquests patògens al continent americà. Es mostra que els resultats de la seqüenciació genòmica de varietats de patògens a Amèrica, especialment a Perú i Xile, estan molt lligats a varietats asiàtiques.
•Noticia original: 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Relacionan-El-Nino-con-la-emergencia-de-enfermedades-transmitidas-por-el-agua 

•Noticia relaciona:
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/25/actualidad/1440534704_423397.html

·Video:


No hay comentarios:

Publicar un comentario