martes, 27 de octubre de 2015

L'ozó allunya els abellots de les flors

L'ozo degrada els compostos de les plantes que atrauen els insectes pol·linitzadors,a causa del creixement d'aquest gas que es troba en l'atmosfera,amb concentracions que a Espanya han superat els 180 micrograms per metre cúbic d'aire.

Els científics han observat que els compostos -les fragancias- que les flors acomiaden per atraure els animals pol·linitzadors es descomponen amb la presència de l'ozó troposfèric. Aquests, al seu torn, tens més dificultats per trobar el nèctar que busquen en les plantes.

Per què l'ozó dolent redueix l'atractiu de les flors? La clau està en què es tracta d'una molècula "molt oxidant" per als organismes que habiten la terra, en contenir tres àtoms d'oxigen explica Gerard Farré-Armengol, investigador del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF),
pertanyent a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

En conseqüència, els compostos orgànics es degraden a major velocitat davant la presència d'aquest gas. "La majoria dels organismes estan adaptats per resistir a aquest efecte reactiu [de la presència de l'oxigen]. Però no tant per l'ozó ",

Els abellots han desaparegut en les tres últimes dècades de la franja sud que ocupaven entre 1901 i 1974, per el canvi climatic. "Tan sols en els darrers 35 anys, les àrees que hem estudiat s'han escalfat entre dos i tres graus", incideix el biòleg. "Els nostres resultats suggereixen que espècies com els abellots simplement no són capaços d'adaptar-se a aquests canvis. Estan desapareixent ", adverteix.


La pol·linització afectada

Els investigadors esperen una reducció de la pol·linització i "l'èxit reproductiu de les plantes, tant a les zones silvestres i forestals com en les de cultiu agrícola" per efecte del gas, explica Farré-Armengol. De la mateixa manera, la recol·lecció de nèctar per part dels insectes pol·linitzadors es pot veure afectada, argumenta l'investigador, tot i que matisa que el seu equip no ha pogut comprovar aquests efectes.
Els autors de l'estudi creuen que les conclusions del treball són extensibles a altres espècies. "El mateix tipus de compostos [químics que acomiaden les flors] són compartits entre moltes espècies" de plantes, explica l'investigador del CREAF, que matisa que el "grau de degradació" d'aquests davant la presència del gas pot variar en funció de la planta.
video
noticia original
noticia relacionada

No hay comentarios:

Publicar un comentario