lunes, 12 de octubre de 2015

Els canvis de l’efecte albedo sobre la terra

Catàstrofes com ara els incendis forestals, les plagues d'insectes i els huracans destrueixen enormes porcions de bosc cada any. L'emissió de diòxid de carboni a l'atmosfera sol ser preocupant i es efecte d'algunes d'aquestes catàstrofes, però ara s'està revelant la gran influència que tenen sobre el clima les modificacions causades per aquests desastres sobre un altre paràmetre: l'albedo. L'albedo és una mesura de la quantitat de radiació que és reflectida per la superficie de la Terra.                                                    
Un nou estudi, indica que l'efecte que aquests canvis d'albedo tenen sobre el clima és més important del que es creia fins ara. Els augments en la capacitat de reflexió tenen un efecte refrigerant, mentre que les disminucions exerceixen un efecte d'escalfament.
Si un incendi elimina la vegetació d'una zona, l'albedo deixa d'estar determinat per la cobertura vegetal i passa a estar-ho per la terra. Els incendis forestals no són l'única pertorbació que altera l'efecte albedo. Les plagues d'insectes i la defoliació  també poden minvar o alterar la coberta vegetal, amb la conseqüència d'un canvi considerable en la capacitat de reflexió de la superficie.
A escala global, l'escalfament causat per la presencia de diòxid de carboni a l'atmosfera supera tots els altres efectes. Encara que, els canvis en l'albedo poden ser bastant importants, sobretot en àrees amb quantitats importants de neu.

Noticia original

Noticies relacionades:
NR1
NR2

Video:

No hay comentarios:

Publicar un comentario