martes, 27 de octubre de 2015

Enginyeria climàtica contra els huracans

L'elevada temperatura del mar és un dels factors que contribuïxen a la formació dels huracans, ademés entre els efectes del canvi climàtic es troba l'augment de la freqüència i intensitat d'estos fenòmens meteorològics extrems.

Reduir dràsticament l'emissió de gasos d'efecte hivernacle és l'única forma de fer front al calfament global i evitar que les temperatures augmenten a finals de segle. No obstant això, per si este objectiu no s'aconseguix, hi han investigacións on estan explorant altres possibilitats per a limitar els efectes del canvi climàtic.

Una d'elles és la geoingeniería o enginyeria climàtica, que consistix en l'aplicació de tècniques per a intervindre en processos de la naturalesa involucrats en el clima, és la manipulació intencional a gran escala del clima planetari amb l'objectiu de contrarestar el calfament global. Un estudi recent suggerix que les injeccions en l'estratosfera d'aerosols amb determinats productes podria ajudar a combatre el calfament global.

La acció dels volcans

Utilitzant informació de fenòmens meteorològics extrems en l'Oceà Atlàntic, han mostrat com
l'emissió de sulfats a l'estratosfera podria ajudar a evitar l'augment d'huracans destructius podrien arrubar si les temperatures continuen augmentant.

Els investigadors saben que l'emissió de sulfats produïx un efecte de refredament (Albedo) perquè han pogut comprovar-ho en la naturalesa. La quantitat de sulfats que pot arribar a emetre una erupció volcànica és equivalent, de mitja, a una quarta part dels sulfats que produïxen els països industrialitzats cada any, aquesta emissió pot arribar a reduïr la temperatura terrestre mig grau centígrad. Encara quepot produir també altres efectes: ladestrucció de capa d'ozó..

Efectes adversos

Els sulfats destruïxen l'ozó, especialment si hi ha clorfluorocarbonis (CFC) . Per aixó, és van prohibir els CFC encara que estarán presents en l'atmosfera durant aquest segle. Els científics sosténen que cualsevol intent de canviar el sistema climàtic tindria efectes en altres llocs i en altres aspectes entre molts. Aquesta mesura soles sería a curt termini per a evitar un punt d'inflexió o fer front a una emergència climàtica, la millor forma d'eliminar el CO2 és reduir l'ús de carboni en l'economia.

Noticia original

Noticia relacionada

No hay comentarios:

Publicar un comentario