martes, 20 de octubre de 2015

Identificat un tipus de RNA relacionat amb la assimilació del nitrogen.

Juguen un paper important els cianobacteris en l’assimilació de nutrients i en l’equilibri dels sistemes marins, següent responsable de fiar aprox. La midat del CO2 en el planeta. Aquestos aconsegueixen l’energia mitjançant la fotosíntesi, fixant aquest CO2, i com a resultat genera oxigen.


Donat que aquestes bactèries estan sotmeses a importants fluctuacions en la disponibilitat de nutrients, contar amb mecanismes per a ajustar els processos de assimilació conferirà una avantatge selectiva en entorns canviants, com les masses d’aigua.

Un estudi ha identificat un xicotet RNA que participa en el circuit de regulació gènica que controla la assimilació de nitrogen en aquestes bactèries. Gracies a este element es possible una regulació molt precisa del enzim glutamina-sintetasa.

 Aquest descobriment es una vià per a entendre millor el comportament bactèria. Este tipus de molècules estan implicades en processos que van des de la adaptació en situacions de estrés, fina al control de la virulència en organismes patògens.

L’estudi obri la via per a seguir profunditzant en les complexos circuits reguladors de les bactèries.


•Noticia original:
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Definen-un-pequeno-RNA-bacteriano-implicado-en-la-asimilacion-de-nitrogeno

•Noticies relacionades:
http://www.analesranf.com/index.php/aranf/article/viewFile/68/104


No hay comentarios:

Publicar un comentario