viernes, 3 de enero de 2014

Un accelerador per a la reprogramació cel•lular

Un equip internacional de cientifics han descubert un mecanisme en el qual la reprogramació de cèl•lules adultes a cèl•lules mares és més ràpid i eficient.

Yamanaka és l’investigador científic que a descubert la possibilitat de reprogramar cèl•lules de teixits a cèl•lules mare pluripotents inducides (iPS). El problema del descubriment es que sols un xicotet percentatge de cèl•lules es poden reprogramar.

Investigadors del Centre de Regulació Genòmica (CRG) ara descriuen el mateix mecanisme però més ràpida i de forma competent. Aquests investigadors han vist que el factor de transcripció (C/EBPα) també actua com a catalitzador a l’hora de reprogramar cèl•lules adultes en iPS.

Aquest treball presenta una descripció específica del mecanisme que permiteix que els investigadors entenguen el perqué de la mecànica que utilitza la cèl•lula per a reprogramr-se.

Noticia original

Noticies relacionades:
-Biomolèculas
-Mes sobre l'estructura de la proteïna

Video:

No hay comentarios:

Publicar un comentario