jueves, 2 de enero de 2014

DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER

Jack Andraka un estudiant de 16 anys ha ideat un mètode de detecció precoç de càncer de pàncrees,  ampliable per al de ovaris i al de pulmons.

La mort d’un familiar a causa del càncer de pàncrees fou un dels primers motius per que Andraka començara a investigar sobre la manera de detectar d’una forma ràpida, barata i efectiva el càncer de pàncrees ja que després de la recerca d’informació, una de les coses que mes li van sorprendre fou que sols el 2% dels malalts tenen possibilitats de sobreviure.

El primer pas va consistir en la recerca de la proteïna mes abundant que es troba en la sang en les etapes mes primerenques d’aquest tipus de càncer: la mesotelina. Seguidament va incorporar anticossos específicts per a aquesta proteïna en una xarxa de nanotubuls de carboni, de manera que els anticossos s’uneixen a la mesotelina i s’engrandeixen. Estes molècules separarien els nanotubuls, canviant la conductivitat elèctrica de la xarxa: Quan mes mesotelina present, més anticossos s’agruparan i creixeran, per tant més dèbil serà la senyal elèctrica.

D’aquesta manera Andraka va crear un sistema amb una fiabilitat del 100% i 168 vegades mes ràpid que l’actual ELISA, amb un cost de 800 dòlars.Notícia principal
Notícia secundaria

No hay comentarios:

Publicar un comentario