jueves, 2 de enero de 2014

GASOS NOBLES A L’ESPAI


Un equip, amb la participació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i dirigit pel professor del Departament de Física i Astronomia de UCL Mike Barlow, han detectat molècules, concretament basades en l’argó, en la Nebulosa del Cangrejo.

Gracies a els seus mesuraments de les regions de gas fred i pols en varies romanents de supernoves brillants utilitzant l’observatori espacial Herschel portaren al descobriment casual de la empremta química d’ions d’hidrur d’argó en la Nebulosa del Cangrejo, una troballa que dona suport a les teories científiques de com es forma l’argó en la naturalesa.

La llum provinent de certes regions de la nebulosa va mostrar pics molt forts e inexplicables al voltant de 618 gigaherics i 1.235 GHz, fet que sols por ser possible amb la rotació d’ions moleculars d’hidrur d’argó, però l’únic isòtop d’argó l’ hidrur del qual pot rotar a eixa taxa es l’argó-36 i no l’argó-40, l’ isòtop dominant de la Terra, la qual cosa explica que la estrella de neutrons en el cor de la nebulosa pareix haver  ionitzat el argó, que després es va unir amb molècules d’hidrogen formant l’ ió molecular ArH+.

Aquest descobriment permetrà estudiar amb mes detall la interacció de les supernoves en el medi que els envolta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario