lunes, 11 de marzo de 2013

El perquè de les ones destructives


Els fenòmens destructius son provocats per una concentració de energia en un xicotet interval de temps i espai.

En les ones no es transmet matèria, sinó energia cinètica, aquestes son fenòmens ondulatoris. L’energia potencial, la massa multiplicà per l’altura i l’acceleració de la gravetat es tot allò que forma l’energia cinètica en cada punt de l’ona, i l’agafa amb la velocitat de la ona: l’energia esta relacionada en el cub de la velocitat de la ona, i equivalentment, en el cub de l’altura d’aquesta mateixa, ja que aquesta energia ve donada per el producte del quadrat de la altura per el període de la ona, que es funció de eixa altura en l’onatge.

Visitem Cosmocaixa, el museu de la ciència de la Obra Social La Caixa a Madrid i Antonio Ruiz de Elvira, catedràtic de Física aplicada ens ho explica.
Quan es generen ones altes, l’energia que aplega a les estructures de la costa va creixent de manera cúbica amb l’altura de l’ona: una ona de altura doble que l’altra conte 8 voltes mes energia que aquesta primera. Les ones son destructives, així ho demostrem: 
En un  temporal, amb ones de quinze metres, l’energia per metre de costa pot ser de 1375KW. La natura a pesar de tot el nostre orgull es mes poderosa que nosaltres, ja que un cotxe de 1000KG, a 108 km/h, que xoca i es deté en un segon, allibera una energia de 450KW.

Noticia

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario