martes, 28 de febrero de 2017

Casi 3 milions de naixements prematurs provocats per la contaminació de l'aire

S'ha realitzat un estudi en la universitat de York que relaciona la gran quantitat de naixements prematurs en en món amb la contaminació de l'aire exerior.

Han arribat a la conclusió de que el 18% de naixements prematurs (es a dir, 2,7 millions) estan relacionats a l'exposició a particules fines PM2,5 que són aquelles partícules amb un diametre inferior a 2,5 micrómetres, que son especialment nocives per a la salut humana ja que poden causar enfermetats de tipus respiratori.


Una posible solució per a aquest problema seria reduir la quantitat de partícules PM2,5 produïdes per els vehicles diesel o en la cremada de desfets agricoles, ja que a mes podrien millorar les consequencies per a la salut.

Quan un xiquet naix prematurament hi ha mes possibilitats de que el xiquet no sobrevisca, i aquells que ho fan poden patir enfermetats o discapacitats a llarg plaç.


No hay comentarios:

Publicar un comentario