miércoles, 23 de abril de 2014

Bactèria capaç de viure d’electricitat i llum solar.

És habitual l’ús d’electrons en organismes vius. Però no ho és tant l’ús que alguns microbis fan d’un procés anomenat transferència extracel•lular d’electrons, consistent en el trànsit d’electrons dins i fora de les cèl•lules.
Una investigació detallada, a càrrec del equip de Peter Girguis i Arpita Bose, de la universitat de Harvard, ha demostrat que la bactèria Rhodopseudomonas palustris pot utilitzar la conductivitat per extraure de manera natural els electrons de mineral que estan baix capes de terra o sediments, mentre roman a la superfície, ja que absorbeix la llum del Sol per produir energia.
Els microbis estudiats en aquesta investigació depenen de la llum solar per a generar energia, però el ferro que necessiten es troba a sovint en sediments baix la superfície. Per a aplegar a ell des de la superfície en la què deuen romandre, estos microbis han desenvolupat una estratègia inusual: Prenen els electrons a través de minerals conductors naturals. I com els microbis capturen electrons d’àtoms de ferro, poden crear cristalls d’òxid de ferro que es precipiten al sòl del seu entorn. Amb el temps, aquestos cristalls poden ser conductors i actuar com a un circuit, permetent-li al bacteri oxidar minerals que d’altra forma no oxidaria, per no poder aplegar a ells.


Notícies relacionades:

No hay comentarios:

Publicar un comentario