miércoles, 17 de agosto de 2011

La zona del cervell on es forma la por

La por és una emoció que les persones compartim amb la resta d’animals que també presenten característiques psicosocials, ja que es coneix com a un mecanisme natural de defensa que ens permet sobreviure front a perills recognoscibles. La diferencia entre humans i animals es que nosaltres no sols s’espantem front a causes reals, ja que també sentim por de causes creades per la nostra ment o subconscient i per tant no tots sentim la mateixa por per mateixes causes.

Un punt curiós a estudiar, és l’orige d’aquesta emoció.Al nostre cervell tenim una glàndula anomenada amígdala, on es processa una part important de la informació que recibim del nostre entorn; olors, sorolls, imatges, etc. Aquesta glàndula està directament connectada amb la mèdula espinal ja que el seu objectiu és fer-mos reaccionar immediatament davant un perill extern sense que la part racional del cervell intervinga, és a dir, dóna lloc als instints naturals.Al següent video podem presenciar un curiosa història relacionada amb la funció d'aquesta glàndula:Així doncs, aquesta informació exterior és instantàniament enviada desde l’amígdala fins a l’hipotàlem, on s’allibera el cortisol en conseqüència, l’hormona del conegut estrés. És aleshores quan començem a patir tots els símptomes propis de la por, tals com un augment en la freqüència cardíaca, dil•latació de pupil•les, respiració frenètica, entre altres.

En humans, a banda d’activar-se front a amenaçes físiques, també pot activar-se en situacions que no presenten un risc real per a la persona, tals com una reunió de treball o un examen que ens han pogut causar danys emocionals en un passat. És aleshores quan, al enfrontar-se de nou a tal situació, com que el cervell l’ha associat emocionalment amb un perill, l’amígdala allibera el cortisol causant així la mateixa reacció de por i agonía que es sent davant un perill de veritat.-Notícia originalNoticies relacionades:

-Connexió entre por i memòria

-Experiments que inhibixen i activen la por

No hay comentarios:

Publicar un comentario