miércoles, 24 de agosto de 2011

Com es controla la formació de microtúbuls

Una sèrie d’investigadors ha descobert un nou mecanisme biproteïc que podria explicar com es forma la red de microtúbuls que apareix a les cèl•lules embrionàries en procés de mitosi.Aquests microtúbuls són una mena d’estructura interna cel•lular que, entre altres funcions, s’encarrega de transportar les substàncies o orgànuls que passen per l’interior de la cèl•lula. A banda, també influeixen en el sector endocrí i digestiu ja que moltes hormones reguladores d’aquestos sistemes depenen dels microtúbuls.

Però cal destacar la funció que s'ha revisat per a desenvolupar aquest estudi: la divisió cel·lular (de la qual es pot veure una grabació a temps real al següent vídeo).Se sap que tenen moltes funcions importants, però més bé se sap poc sobre el mecanisme que controla la seua forma de repartir-se i organitzar-se per les cèl•lules. No obstant, un investigador en biologia molecular ha descobert el mecanisme que “selecciona” l’especialització de cada cèl•lula i explica que la formació de microtúbuls es regula mitjançant dos proteïnes: la Spastina, que talla els microtúbuls en un punt concret formant així un lloc d’anclatge, i un altra anomenada Pio, que s’encarrega d’unir els segments retallats a un nou punt d’anclatge corresponent, permetent així un ordre i direcció de formació dels microtúbuls.

L’estudi s’ha realitzat amb embrions de Drosophila melanogaster (mosca de la que es coneix que compartim un 50% de les seqüències proteiques), i els seus resultats podrien aprofitar per comprendre com es reorganitzen les cèl•lules per especialitzar-se en cada funció que les corresponga. Els investigadors afirmen que aquesta teoria també aprofita per als vertebrats en general.A la foto de l'esquerre es pot apreciar el conjunt de nuclis cel·lulars d'aquest organisme (en blau) i la formació de microtúbuls (en verd) que els uneix donant lloc a les seues cèl·lules embrionàries.-Notícia originalNoticies relacionades:

-Trataments anticancerígens a base d'inhibir la producció de microtúbuls

-Una nova proteïna clau que estabilitza els microtúbuls per previndre Alzheimer

No hay comentarios:

Publicar un comentario