martes, 23 de agosto de 2011

El sedentarisme redueix l'esperança de vida

Segons resultats d’una investigació recent s’ha descobert que el sedentarisme diari amb un màxim d’inactivitat física d’unes 6 hores seguides (evidentment sense comptar les hores de son), redueix aproximadament 5 anys de l’esperança de vida de la persona. Així com el tabaquisme, aquest també és un conegut factor de risc per a la salut, ja que una vida sedentària porta a majors probabilitats de patir riscos mortals, tals com infarts de miocardi, ictus cerebrals i altres com s'explica a aquesta image:

Per a fer a l’estudi, els investigadors analitzaren les hores que aquestes persones passaven front al televisor o front al ordinador, ja que és una “rutina” que quasi tota la gent segueix en algún moment del dia i el fet de comptar el temps que una persona para front a una pantalla resulta una tasca prou fàcil com a anàlisi de dades relacionades amb el sedentarisme.

Concretament, l’estudi es va realitzar sobre població australiana entre els anys 1999 i 2000, on van participar més d’11.000 persones, totes majors de 25 anys, a les quals els preguntaren quantes hores havien passat vegent la televisió o videos durant la setmana anterior.Al 2008, els responsables de l’anàlisi van crear una mena d’escala de risc en relació als resultats obtinguts de les respostes de la gent analitzada, i van concluir en la següent relació: aquelles persones que arribaven a passar 6 o més hores front a una pantalla com a temps d’oci viuran uns 5 anys menys front a aquelles persones que no utilitzen el seu temps d’oci en activitats passives.

Per tant, es ací on la necessitat d’activitat física diaria es veu novament defensada per bases científiques raonables.També caldria destacar que encara que l'estudi es va fer en persones majors de 25 anys, les que més perjudicades podrien resultar són xiquets i adolescents, ja que són un sector de la població que cada vegada és veu més afectat per aquest tipus de sedentarisme; ja siga per vore la televisió, per jugar amb videojocs, per utilitzar l'ordinador per a contingut multimedia o chatejar, etc. o altres típiques rutines com les que apareixen a la notícia del següent video:-Notícia originalNoticies relacionades:

-Espanya, el país amb la juventut més sedentària

-Solucions interactives com la "Wii" per a combatir el sedentarisme

No hay comentarios:

Publicar un comentario