martes, 28 de marzo de 2017

L'Estació Espacial contarà amb un sensor per a vigilar la capa d'ozó
La NASA instalará aquest any un sensor d'ozó per a ajudar a controlar el canvi a llarg termini de la capa d'ozó. SAGEIII (Stratospheric Aerosol and Gas Experiment III) será instalat en l'Estació Espacial Internacional. Representa el quart intrument desde 1979 que utilitza una tècnica similar als anteriors. Aquest satèlit monitoritzarà l'ozó utilitzant la llum del sol i de la lluna que passa a través de l'atmòsfera.Aquest satèl·lit està ubicat en una òrbita diferent a la majoria dels altres que observen la terra, cosa que li permet recopilar dades molt valioses sobre l'estat del nostre planeta i de la capa d'ozó. L'òrbita s'acosta a la terra i permet als instruments vore el planeta a diferents hores del dia i, per tant, amb diferent iluminació.
Medirà l'ozó en diversos nivells de l'atmòsfera, donant una visió més global i precisa de la capa d'ozó. Fins i tot arribarà a la part superior de la troposfera i la estratosfera

No hay comentarios:

Publicar un comentario