lunes, 29 de febrero de 2016

S’eleva a 20 els casos importats de zika a Catalunya

El Departament de Salut ha diagnosticat a 20 persones amb el virus del zika a Catalunya. Es tracta de 10 homes i 10 dones, dues d'elles embarassades, que van contraure la molèstia en països d'Amèrica Llatina on el virus és endèmic. Encara que la molèstia es presenta com una grip lleu en la majoria dels casos, encara que existeix la possible vinculació del zika amb casos de microcefàlia en fetus de mares infectades.
Encara que no està provada la relació entre el *zika i algunes molèsties neurològiques, l'OMS va decretar “alarma global” pel virus, que ja s'estén per una vintena de països.
El virus es transmet a través de la picada del mosquit Aedes aegypti. A Espanya no s'ha produït cap cas autòcton encara que, el vector transmissor seria el mosquit tigre, molt present en el litoral mediterrani.
El Departament de Salut, ha extremat les precaucions amb el col•lectiu més vulnerable (embarassades) i ha desenvolupat un protocol específic per a gestants que hagen viatjat a zones de risc. Les dones embarassades que hagen estat en països amb *zika seran sotmeses a una prova diagnòstica per a comprovar si estan infectades. També es tindrà en compte si la seua parella sexual ha viatjat a països on aquest virus del *zika estiga actiu, perquè es pot transmetre a través del semen.
En cas que la prova diagnòstica de positiu, les gestants hauran de sotmetre's a controls periòdics, cada tres o quatre setmanes. L'estudi inclourà ecografies i neurosonografíes, que permeten estudiar el desenvolupament cerebral del fetus.
Noticia original:  
Noticies relacionades:
NR1:
NR2:

Video:
                      
               

No hay comentarios:

Publicar un comentario