domingo, 2 de junio de 2013

¿Perque alguns animals adopten cries de altres espècies?

Encara que no es molt comú,habitualment s´hi poden veure de casos en els que un animal adopta cries d´altres animals y, perque pasa açó? Experts del zoo Aquarium de Madrid han investigat i han tret unes conclusion no mol exactes pero del tot interesants.

Normalment es tracta de mares,en el periòde de lactància, les quals per algún problema no hi han pugut tindrer descendència y acausa del seu instint animal es veu adentrada en una adopció poc inusual.Aquesta acció d´adoptar una cria d´un altra espècie es un error, un accident de l´animal que per culpa del seu instint animal es veu obligat a ferse mare adoptiva.El director biológic d´aquest zoologic de Madrid afirma que tots els mamifers tenim una debilitat important per les críes ja que les formes redones i els ulls grans d´aquestos ens duen a terme una gran resposta emocional.

Un cas mol peculiar es el de el gorila Koko que va adoptar a un gatet amb tant d´amor que fins i tot va plorar despres de la seua mort.

Noticia Original:

No hay comentarios:

Publicar un comentario